स्वर समानार्थी शब्द


स्वर समानार्थी शब्द संज्ञा प्रपत्र

  • आशय, purport, बहाव, अर्थ, भाव, आयात, इरादा, निहितार्थ, तर्क, पदार्थ।.
  • चरित्र, प्रवृत्ति, ख़ासियत, गुणवत्ता, स्वभाव, विशेषता, शैली, रंग-रूप, लत।.
  • ध्वनि, पिच, मॉडुलन, overtone, हार्मोनिक, आंशिक, नोट, मोड़, intonation, ताल, उच्चारण, जोर।.
  • प्रवृत्ति, पाठ्यक्रम, विकास, बहाव, चरित्र, प्रकार, प्रकृति, शैली, सार, दिशा, प्रवाह, डिजाइन, पथ, मार्ग, प्रगति, डाक टिकट, गुणवत्ता, नस।.
  • मूड, स्वर, शैली, भावना, स्वभाव, ध्यान दें, बोझ, हास्य, तुला, प्रवृत्ति, गुस्सा, तरीके से।.
स्वर पर्याय लिंक: बहाव, अर्थ, इरादा, निहितार्थ, तर्क, प्रवृत्ति, ख़ासियत, गुणवत्ता, स्वभाव, विशेषता, शैली, रंग-रूप, ध्वनि, पिच, मॉडुलन, आंशिक, नोट, मोड़, ताल, उच्चारण, प्रवृत्ति, पाठ्यक्रम, विकास, बहाव, प्रकार, प्रकृति, शैली, सार, दिशा, प्रवाह, डिजाइन, पथ, मार्ग, प्रगति, गुणवत्ता, मूड, स्वर, शैली, भावना, स्वभाव, ध्यान दें, बोझ, हास्य, तुला, प्रवृत्ति, गुस्सा,