शासनकाल समानार्थी शब्द


शासनकाल समानार्थी शब्द क्रिया प्रपत्र

  • शासन, प्रबल, सरकार, हावी, नेतृत्व, प्रबल होना, कमान, गुरु, सिर, नियंत्रण, प्रशासन, चलाने, गाइड, preponderate.

शासनकाल समानार्थी शब्द संज्ञा प्रपत्र

  • संप्रभुता, शासन, वर्चस्व, सत्ता, बोलबाला, preeminence, अधिराज्य, प्रभुत्व, सिंहासनारूढ़, राजवंश, सकता है, सरकार।.
शासनकाल पर्याय लिंक: शासन, प्रबल, सरकार, हावी, नेतृत्व, प्रबल होना, गुरु, सिर, नियंत्रण, प्रशासन, चलाने, गाइड, शासन, वर्चस्व, बोलबाला, प्रभुत्व,