वर्चस्व समानार्थी शब्द


वर्चस्व समानार्थी शब्द संज्ञा प्रपत्र

  • प्रधानता, प्रबलता, प्राथमिकता, पूर्वता, श्रेष्ठता, preeminence, चैम्पियनशिप, प्रभुत्व, संप्रभुता, paramountcy, बोलबाला, नेतृत्व, अधिराज्य, महारत।.
वर्चस्व पर्याय लिंक: प्रधानता, प्रबलता, प्राथमिकता, पूर्वता, चैम्पियनशिप, प्रभुत्व, बोलबाला, नेतृत्व,