विनियमन समानार्थी शब्द


विनियमन समानार्थी शब्द संज्ञा प्रपत्र

  • नियम, क़ानून, कानून, प्रणाली, कार्यविधि, दिनचर्या, विधि, सिद्धांत, नियंत्रण, आवश्यकता, आदेश, कन्वेंशन, लाल टेप, अवश्य, आदर्श।.
  • संगठन, मानकीकरण, क्रम, वर्गीकरण, समायोजन, संरेखण, शोधन, संहिताकरण, नियमितता, संतुलन, सामान्य स्थिति, पर्यवेक्षण, अनुशासन, प्रशासन, प्रबंधन।.
विनियमन पर्याय लिंक: नियम, क़ानून, कानून, प्रणाली, दिनचर्या, विधि, सिद्धांत, नियंत्रण, आवश्यकता, आदेश, संगठन, वर्गीकरण, समायोजन, शोधन, संतुलन, पर्यवेक्षण, अनुशासन, प्रशासन,

विनियमन विपर्याय