प्रभावी समानार्थी शब्द


प्रभावी समानार्थी शब्द विशेषण प्रपत्र

  • अमोघ, पर्याप्त, सक्षम, सक्रिय, प्रभावशाली।.
  • प्रभावशाली, प्रहार, जोरदार, शक्तिशाली, निश्चयात्मक, कह, सफल।.
प्रभावी पर्याय लिंक: अमोघ, पर्याप्त, सक्षम, सक्रिय, प्रभावशाली, प्रहार, जोरदार, शक्तिशाली, निश्चयात्मक,

प्रभावी विपर्याय