अंतरिम समानार्थी शब्द


अंतरिम समानार्थी शब्द विशेषण प्रपत्र

  • गुजर, संक्रमणकालीन, क्षणभंगुर अस्थायी, अनंतिम, provisory, डिप्टी, अस्थायी।.
  • संकोच, डरपोक, अनिश्चित, चिन्तित, संशय, हीनता शर्मीली, विवश, संदिग्ध, असुरक्षित, ढुलमुल, अस्थिर।.
  • सशर्त, आकस्मिक, परीक्षण, अपुष्ट, परिवीक्षाधीन, काल्पनिक, प्रस्तावित, अनिश्चित, अप्रमाणीकृत, निर्भर करता है, संभव, iffy.

अंतरिम समानार्थी शब्द संज्ञा प्रपत्र

  • अंतराल, बीच के, इस बीच, अन्तराल, मध्यांतर, अवकाश, विराम दें, बाकी, राहत, विराम, entr'acte.
अंतरिम पर्याय लिंक: अनंतिम, डिप्टी, संकोच, डरपोक, अनिश्चित, संशय, विवश, संदिग्ध, असुरक्षित, सशर्त, आकस्मिक, परीक्षण, काल्पनिक, अनिश्चित, संभव, अंतराल, इस बीच, अन्तराल, अवकाश, विराम दें, बाकी, राहत,

अंतरिम विपर्याय