अंग समानार्थी शब्द


अंग समानार्थी शब्द संज्ञा प्रपत्र

  • आवाज, प्रकाशन, आवधिक, वाहन, साधन, मुखपत्र, मध्यम, पत्र, पत्रिका, चैनल।.
  • उपांग, सदस्य, भाग, एक्सटेंशन, पैर, हाथ, विंग, शाखा।.
अंग पर्याय लिंक: आवाज, प्रकाशन, आवधिक, वाहन, साधन, मुखपत्र, मध्यम, पत्र, पत्रिका, उपांग, सदस्य, भाग, एक्सटेंशन, पैर, हाथ, विंग,

अंग विपर्याय