अंकुर समानार्थी शब्द


अंकुर समानार्थी शब्द क्रिया प्रपत्र

  • से उत्पन्न, कली, गोली मार, burgeon, खिले, उगना, आगे फट, वसंत, उभरने, हो जाना, मशरूम, बूम, पनपने, पनपे, मोम।.
अंकुर पर्याय लिंक: से उत्पन्न, गोली मार, उगना, वसंत, उभरने, हो जाना, मशरूम, बूम, पनपने,

अंकुर विपर्याय