अगणित विपर्याय


अगणित विपर्याय विशेषण प्रपत्र

  • क्रमांकित, सीमित, परिमित, प्रतिबंधित।.

अगणित समानार्थी शब्द