अक्सर विपर्याय


अक्सर समानार्थी शब्द क्रिया - विशेषण प्रपत्र

  • शायद ही कभी, कभी कभी, शायद ही, कभी-कभी, शायद ही कभी।.

अक्सर समानार्थी शब्द विशेषण प्रपत्र

  • दुर्लभ, छिटपुट, असामान्य, अनूठा, असाधारण।.

अक्सर समानार्थी शब्द