अकेले विपर्याय


अकेले विपर्याय विशेषण प्रपत्र

  • आम, साधारण, सामान्य, हमेशा की तरह, मानक।.
  • बशीर, साथ, escorted, एक साथ।.

अकेले समानार्थी शब्द