अकुलीन विपर्याय


अकुलीन विपर्याय विशेषण प्रपत्र

  • नोबल, प्रशंसा के योग्य, सराहनीय, उत्कृष्ट।.

अकुलीन समानार्थी शब्द