अंधाधुंध विपर्याय


अंधाधुंध विपर्याय विशेषण प्रपत्र

  • चयनात्मक, भेदभाव, सख्त, अनन्य।.
  • सजातीय, वर्दी, अर्दली।.

अंधाधुंध समानार्थी शब्द